เครื่อง CNC Nesting with Drill head

WDMAX : DN-2409DE (รุ่นใหม่ 2021)

ROUTER with 12 Tool Change + 9V Drill head

Working Area : 2860*1260*70 mm

WDMAX : DN-2710DE

ROUTER with 12 Tool Change + 9V Drill head

Working Area : 3060*2140*70 mm

CNC machine

CNC machine

CNC machine

CNC machine

CNC machine

CNC machine


Layout DN-2409DE with Auto Load and Unload table

CNC nesting machine

CNC nesting machine

VDO เครื่อง DN-2408DE (รุ่น ก่อน DN-2409DE)

 

 

 

WDMAX : DN-2710DE 

(สำหรับไม้ 6x8 ฟุต)

ROUTER with 12 Tool Change + 9V Drill head
Working Area : 3100*2140*70 mm
Vacuum area : 6 zone
Controller : Syntec

CNC nesting

CNC Router 12 tool chnage + 9V drill headสามารถ เพิ่มตัวติดสติกเกอร์แบบบอัตโนมัติได้
รุ่น DN-1409
Visitors: 111,102