เครื่องอัดร้อน Hot press machine

Short cycle laminationม เครื่องอัดร้อน, hot press machine, veneer hot press machine

 


 

 

 

 

เครื่องอัดร้อน Hot press machine

ตั้งแต่ 60 ton ถึง 500 ตัน

Visitors: 106,486