จะเริ่มใช้ไม้นอกต้องรู้อะไร

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Website โดยตรงของบริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนลสยาม

www.cntsiam.com


 

เรานำเข้าไม้แปรรูปมาเป็นมัด BUNDLE เมื่อมีการซื้อแบบยกมัดหรือแบบปลีก จะใช้หน่วยในการขายเป็นคิวบิกฟุต (คือลูกบาศก์ฟุต)

เมื่อลูกค้าอยากซื้อไม้แบบยกมัดหรือจะซื้อแบบปลีก จะมีการคำนวนราคาขายตามคิวฟุตที่วัดได้


******  การคำนวนลูกบาศ์กฟุตทำได้โดยการคำนวนความกว้างของหน้าไม้ x ความหนา x และความยาว จะเป็นลูกบาศ์กเมตรก็ได้แล้วแปลงเป็นลูกบาศ์กฟุตโดยใช้ตัวแปลงด้านล่าง  ******

 

ตารางแปลงหน่วยต่อหน่วยของอเมริกา

บริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) จำกัด นำเข้าไม้แปรรูปมาเป็นมัด (Bundle) เมื่อลูกค้าต้องการซื้อแบบยกมัดหรือแบบปลีก 

บริษัทฯ จะใช้หน่วยในการขายเป็นคิวบิกฟุต (ลูกบาศก์ฟุต) และจะคำนวนราคาขายตามคิวบิกฟุตที่วัดได้


สูตรที่ 1 (คำนวนไม้จากอเมริกา) ใช้ในกรณีที่ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็นฟุต สูตรมีดังนี้

 

กว้าง(นิ้ว) x ยาว(ฟุต) x หนา(นิ้ว) x จำนวนแผ่น นำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 144 = คิวบิกฟุต (f3)

 

ตัวอย่างเช่น

ไม้กว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 ฟุต หนา 1 นิ้ว จำนวน    5 แผ่น คิดดังนี้

 

(กว้าง 5” x ยาว 7’ x หนา 1” x 5 แผ่น)
144  = 1.22 คิวบิกฟุต (f3)
 

 


สูตรที่ 2 (คำนวนไม้จากยุโรป) ใช้ในกรณีที่ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็น .. สูตรมีดังนี้

 

กว้าง(ซ.ม.) x ยาว(ซ.ม.) x หนา(ซ.ม.) x จำนวนแผ่น หารด้วย 1,000,000 x 35.315 = คิวบิกฟุต (f3)

 

ตัวอย่างเช่น

ไม้กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 230 ซ.ม. หนา 2.6 ซ.ม. (1 นิ้ว) จำนวน 1  แผ่น คิดดังนี้

 

(กว้าง 16 ซ.ม. x ยาว 230 ซ.ม. x หนา 2.6 ซ.ม. x 1 แผ่น)
1,000,000  x  35.315 = 0.338 คิวบิกฟุต (f3)
 

หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูปของอเมริกา เกรด FAS/ 1C / 2C คืออะไร?

 1) เกรดสวยที่สุด เหมาะกับใช้ตกแต่งภายในและหน้าโต๊ะ

     เกรด FAS (ย่อมาจาก First And Seconds)

    คือเกรดไม้แปรรูปสวยที่สุดที่ทางเราจำหน่ายอยู่ ไม้แปรรูป FAS จะได้ทั้งความยาว ความกว้างและ มีจุดตำหนิน้อยที่สุด

    เหมาะสำหรับทำชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น ตกแต่งภายใน ไม้แปรรูป FAS จะมีความกว้างอย่างน้อย 6 นิ้ว และยาวอย่างน้อย 8 ฟุต

    เนื้อไม้สวยอย่างน้อย 83 1/3% ของทั้งแผ่น


   ไม้แปรรูปเกรด FAS ที่เราจำหน่ายเป็น FAS แบบ "Prime Grade" คือ ไม้ซอยข้างเรียบมาแล้วและ แทบจะไม่มีตำหนิส่วนโค้งที่ขอบแผ่นไม้

    (WANE ดูรูปประกอบ) ขนาดขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้ พื้นที่ที่ไม้เจริญเติบโต


 

2) เกรดสวย เหมาะกับใช้ตกแต่งภายในหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

    - เกรด No. 1 C (ย่อมาจาก 1 common)

      คือเกรดไม้แปรรูปที่ในอเมริกาเรียกเกรดไม้ทำตู้ เนื่องจากนำมาดัดแปลงทำตู้ในครัวมาตราฐานได้ง่าย และยังนำมาทำชิ้นส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปได้ง่ายอีกด้วย

 

3) เกรดกลาง เหมาะกับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการหน้ากว้างๆ

     - เกรด No. 2 C (ย่อมาจาก 2 common)


     เป็นไม้แปรรูปเกรดประหยัด เหมาะที่จะใช้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ เช่น กรอบรูป กรอบของตู้ไม้ ไม้ปาร์เก้ และไม้พื้นไม้ 2C

     หรือ 2AC ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 3 นิ้ว และยาวอย่าง น้อย 4 ฟุต และมีเนื้อไม้ไร้ตำหนิอย่างน้อย 50% แต่ไม่ถึง 66 2/3% ของทั้งแผ่น

     ขนาดเล็กที่สุดของไม้ไร้ตำหนิของเกรดนี้คือ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 ฟุต

     หมายเหตุ : หากด้านดีของไม้เข้าข่าย FAS หรือ 1C แต่อีกด้านเป็นไม้เกรด 2C ไม้แผ่นนั้นจะจัดให้เป็นเกรด 2AC

 

ขนาดความกว้างของไม้แต่ละชนิดคืออะไร 4/4, 6/4, 8/4, 12/4


มาตรฐานความหนาของไม้แบบไสหยาบ (rough sawn lumber)

ความหนาของไม้จะระบุเป็นส่วนต่อนิ้ว เช่น ความหนา 1 นิ้ว คือ 4/4

3/4 (3/4” = 19.0 มม.) 8/4 (2” = 50.8 มม.)
4/4 (1” = 25.4 มม.)  10/4 (2 ½” = 63.5 มม.)
5/4 (1 ¼” = 31.8 มม.) 12/4 (3” = 76.2 มม.)
6/4 (1 ½” = 38.1 มม.) 16/4 (4” = 101.6 มม.)
Visitors: 106,486