เครื่องจักรงานไม้ เครื่องตัดไม้เส้นเข้ามุม 45 องศา 45 degree angle cutting machine

เครื่องตัดไม้เส้นเข้ามุม 45 องศา

45 degree angle cutting machine

เหมาะสำหรับตัดเพื่อเข้ามุม 45 ทำกรอปรูปหรือทำหน้าบาน สามารถใช้ตัด

ไม้เส้นห่อกระดาษหรือไม้จริงได้ ใช้ใบเลื่อยขนาด 14 นิ้ว 100 ฟัน-120ฟัน

มอเตอร์ใบเลื่อย 2 HP ต่อใบ ตัดได้ความหนาสูงสุด 100 มม.

มีให้เลือก MADE IN CHINA หรือ MADE IN TAIWAN

 

เครื่องตัดไม้เส้นเข้ามุม 45 องศา CNC

45 degree angle cutting machine CNC

เหมาะสำหรับตัดเพื่อเข้ามุม 45 ทำกรอปรูปหรือทำหน้าบาน สามารถใช้ตัด

ไม้เส้นห่อกระดาษหรือไม้จริงได้ ใช้ใบเลื่อยขนาด 14 นิ้ว 100 ฟัน-120ฟัน

มอเตอร์ใบเลื่อย 2 HP ต่อใบ ตัดได้ความหนาสูงสุด 100 มม
เป็นการปาดมุม 45 องศา และ เซาะร่องทำเดือยตัวผู้และตัวเมียในเครื่องเดียวกัน
เขามุมสนิทแน่นและไม่ต้องใช้เดือยไม้อีกต่อไป
 Visitors: 111,107