เครื่องจักรงานไม้ เครื่องซอยไม้ เครื่องผ่าไม้ เครื่องเลื่อยไม้ Band saw machine

 เครื่องผ่าไม้แนวนอน , เครื่องซอยไม้แนวนอน , Horizontal bandsaw, Horizontal band resaw                       เครื่องผ่าไม้แนวนอน , เครื่องซอยไม้แนวนอน , Horizontal bandsaw, Horizontal band resawเครื่องซอยไม้ MULTIPLE RIPSAW

 
 
 
 
 
 
เครื่องผ่าไม้แนวนอน , เครื่องซอยไม้แนวนอน , Horizontal bandsaw, Horizontal band resaw
Visitors: 106,481