เครื่องจักรงานไม้ เครื่องปิดผิว เครื่องทากาว Press laminate machine

เครื่องทากาว, glue spreader, single side glue spreder, double side glue spreader, ลูกกลิ้งทากาวมือถือ

เครื่องทากาว, glue spreader, single side glue spreder, double side glue spreader, ลูกกลิ้งทากาวมือถือ

เครื่องทากาว, glue spreader, single side glue spreder, double side glue spreader, ลูกกลิ้งทากาวมือถือ

เครื่องทากาว, glue spreader, single side glue spreder, double side glue spreader, ลูกกลิ้งทากาวมือถือ

 

 

 

 


 

 

 

 

ครื่องทากาวแบบมือถือ

    hand glue spreader

เครื่องทากาวมือถือ, ตัวทากาว, เครื่องทากาว

 

 


 

 

                                                

Visitors: 106,483