เครื่องจักรงานไม้ เครื่องปิดขอบ พีวีซี Edgebanding machine


 

WD-468GSGJ

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-468J

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

---------------------------------------------- 

WD-468

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328J

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328L

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328J (W30) ทำหน้าแคบได้ 30 มม.

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

 WD-328

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

WD-328A

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

WD-312

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

 ----------------------------------------------

 

 

เครื่องปิดขอบโค้ง, เครื่องปิดขอบ, เครื่องปิดขอบพีวีซี, เครื่องปิดเอทโค้ง, curve edge bander, manual edge bander

 กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ 

ดู VDO การใช้งาน

 

 

 

 

 


ดู VDO การใช้งาน

 

 

 เครื่องปิดขอบ Automatic Edge Bander

เครื่องปิดขอบตรง

เครื่องปิดขอบโค้ง

เครื่องปิดขอบมือถือ

เครื่องติดขอบ

Visitors: 51,700