เครื่องจักรงานไม้ เครื่องปิดขอบ พีวีซี Edgebanding machine

Manual edgebander
Manual edgebander with top bottom trimming 
Max working length 3 meters

 

WD-468JGSG

รุ่นสองหม้อกาว มี Pre-milling และ ลบมุมในตัว

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-468J

 

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

---------------------------------------------- 

WD-468 (รุ่นยอดนิยม)

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328J

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328L

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

----------------------------------------------

WD-328J (W30) ทำหน้าแคบได้ 30 มม.

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

 WD-328 (รุ่นยอดนิยม)

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

WD-328A

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

----------------------------------------------

WD-312

เครื่องปิดขอบ , เครื่องติดขอบ, เครื่องปิดเอท, เครื่องปิดขอบตรง Edge bander

 

 ----------------------------------------------

 

 

EDGEBANDER KN-700

ชิ้นงานใหญ่สุด 3 เมตร (รุ่นสั่งพิเศษ)

มีหัวลบมุม บนล่าง ในตัว ทำงานต่อเนื่องหลังปิดขอบ

 

KN-700

 

KN-700

หัวทากาว พร้อม Sensor จับระยะ

KN-700

KN-700

ภาพเครื่องจริง

KN-700

KN-700


VDO การทำงานจริง

 

 -------------------------------------------------------

 

 


 

เครื่องปิดขอบโค้ง, เครื่องปิดขอบ, เครื่องปิดขอบพีวีซี, เครื่องปิดเอทโค้ง, curve edge bander, manual edge bander

 กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

 


 

ดู VDO การใช้งาน

 

 

 

 

 


ดู VDO การใช้งาน

 

 

 เครื่องปิดขอบ Automatic Edge Bander

เครื่องปิดขอบตรง

เครื่องปิดขอบโค้ง

เครื่องปิดขอบมือถือ

เครื่องติดขอบ

Visitors: 118,468