เครื่อง CNC six side Drill (CNC เจาะ 6 ด้าน)

CNC 6 side Drill machine
สำหรับงานตีและเจาะ

เหมาะกับงานตกแต่งภายในหรือโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแบบบ่อยๆ

สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมออกแแบได้หลายยี่ห้อ เช่น PHYTA, IMOS, POLY BOARD

และ โปรแกรมออกแบบSDP Design Software ที่บริษัทจัดจำหน่าย ราคาไม่แพง


 

CNC DN-612MS 

(หัวเจาะบน 2 หัว - หัวเจาะล่าง 1 หัว) 

ทำงาน 6 ด้าน

มีหัวเจาะ: หัวเจาะบน x 2 หัว 

หัวเจาะด้านล่าง x 1 หัว

มีหัวเร้าเตอร์ตี:  หัวบน x 1 หัว และหัวล่าง x 1 หัว

6 side CNC drill machine

6 side CNC drill machine
6 side CNC drill machine

6 side CNC drill machine

 CNC  6 side CNC drill machine

CNC  6 side CNC drill machine

CNC  6 side CNC drill machine     


 

CNC DN-612M (หัวเจาะบน 1 หัว) ทำงาน 6 ด้าน

มีหัวเจาะ: หัวเจาะบน x 1 หัว 

หัวเจาะด้านล่าง x 1 หัว

มีหัวเร้าเตอร์ตี:  หัวบน 1 หัว

CNC  6 side CNC drill machine

 

CNC  6 side CNC drill machine

มีหัวเจาะ: หัวเจาะบน x 1 หัว   หัวเจาะด้านล่าง x 1 หัว  มีหัวเร้าเตอร์ตี:  หัวบน 1 หัว

CNC 6 side drill machine

CNC 6 side Drill machine

 CNC 6 side Drill machine

 

 

 

 

 


 

CNC DN-612MSH (Sawblade scoring) 

(หัวเจาะบน 2 หัว - หัวเจาะล่าง 1 หัว) 

ทำงาน 6 ด้าน

มีหัวเจาะ: หัวเจาะบน x 2 หัว + ใบเลื่อย Scoring x 1 ใบ

หัวเจาะด้านล่าง x 1 หัว

มีหัวเร้าเตอร์ตี:  หัวล่าง x 1 หัว


 CNC 6 side drill

หัวบน x 1 หัว

CNC 6 side drill

CNC 6 side drill

CNC 6 side drill

CNC 6 side drill

CNC 6 side drill

 

 

 


 

 

Article contents or product description and details.

Please enter some text …

Visitors: 71,225